ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือ

ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธร มอบโต๊ะเขียนหนังสือจำนวน 86 ตัว ให้กับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตัวแทนรับมอบ (7 พฤษภาคม 2565)

Leave a Comment

Your email address will not be published.