ข้อมูลติดต่อเรา – Contact Us

โรงเรียนสิรินธร
360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4451-1189 โทรสาร 0-4451-3187
E-Mail : sirindhorn.surin@gmail.com